Dokumenter til Ordinær Generalforsamling 2019

 28. marts 2019 kl. 19:30 i Biblioteket på Byskolen

 
Hej Langgarver
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Langgarverne 28. marts 2018 kl. 19:30 i Biblioteket på Byskolen.

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen ihænde ikke senere end 14. marts, og skal være indsendt skriftligt. Indsendte forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside, senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Jan Iwersen på mail:
Det er ikke nødvendig med tilmelding via denne event, men det vil hjælpe bestyrelsen i forehold til lokale/forplejning.

Langgarverne - Carlsbergvej 13 - 3400 Hillerød